PRIVACY VERKLARING

Oudshoorn Leemwerk
Maarten Oudshoorn
Groen van Prinstererstraat 20
1051 EG Amsterdam
Website: https://www.oudshoorn-leemwerk.nl

Oudshoorn Leemwerk is wettelijk verantwoordelijk gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens die U aan ons verstrekt. Ter verantwoording voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u het contactformulier op onze website invult en verstuurd, het volgende:

1-Oudshoorn Leemwerk ontvangt de hieronder volgende persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Foto materiaal eventueel

2- Deze gegevens worden door ons strikt gebruikt om te reageren op uw aanvraag naar onze diensten. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode tussen uw eerste contactverzoek per email tot het verlopen van de laatste garantieperiode van eventueel uitgevoerde opdrachten.
Oudshoorn Leemwerk levert de persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
Voor zover wij dit verkeer kunnen controleren, blijft Oudshoorn Leemwerk verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
Oudshoorn Leemwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

3- Oudshoorn Leemwerk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oudshoorn-leemwerk.nl.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen, en u heeft het recht om uw eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oudshoorn Leemwerk.
Oudshoorn Leemwerk wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
OUDSHOORN LEEMWERK | T 020 7741474 | M 06 53552357 | JACOB CATSKADE 93 1052 DA  AMSTERDAM | INFO@OUDSHOORN-LEEMWERK.NL

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie